Service & garantie

De garantietermijnen en voorwaarden zijn gelijk aan die, welke de fabrikant van het betreffende product hanteert. De garantie geldt voor de eerste eigenaar voor de periode van een jaar. Voor kettingen, tandwielen, lagers, binnenbanden, buitenbanden, wielen, kabels, grips, pedalen, zadels en andere aan slijtage onderhevige onderdelen is een beperkte garantie van kracht: Zij komen alleen in aanmerking voor garantie als de klacht onmogelijk door het gebruik veroorzaakt kan zijn. In geval van twijfel, zal de mening van de leverancier of fabrikant bepalend zijn.

Goederen met gebreken die terecht onder de garantie vallen zullen gerepareerd of vervangen worden door eenzelfde of gelijkwaardig product. Verzendkosten zijn voor rekening van de eigenaar. Sterk afwijkende garantievoorwaarden worden vermeld bij de productomschrijving. Aanspraken op schadeloosstelling van kosten ontstaan door lichamelijk letsel, beschadigde fiets of kleding etc. zijn uitgesloten. 

Eventuele problemen betreffende een bestelling lossen wij netjes op: 
Neem contact met ons op als u een probleem ondervindt met een bestelling.Wij zullen u dan precies vertellen welke stappen wij gaan ondernemen om uw probleem op te lossen. Indien een product onverhoopt niet (meer) leverbaar is behouden wij ons het recht voor om: – met u een alternatief te kiezen, of – worden reeds gedane betalingen teruggestort en wordt de bestelling verder geannuleerd. 

Ongefrankeerde pakketten worden geweigerd!

Overige algemene garantiebepalingen: 
Naast de bovenstaande garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht. Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand.

Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie.